Cuộc Chiến Chống Zombie Của Hướng Đạo Sinh - Scouts Guide to the Zombie Apocalypse (2015)
Thông tin

Cuộc Chiến Chống Zombie Của Hướng Đạo Sinh - Scouts Guide to the Zombie Apocalypse (2015)

Phiêu Lưu , Hài Hước | 130phút

6 719 10 0

  Giới thiệu

Cuộc Chiến Chống Zombie Của Hướng Đạo Sinh-Scouts Guide to the Zombie Apocalypse (2015)

Ba hướng đạo sinh vào đêm cắm trại cuối cùng, họ phát hiện Zombie đang lần lượt tràn vào, đại dịch Zombie bùng nổ, cũng là lúc họ nhận ra ý nghĩa của tình bạn khi thế giới đang tận diệt bởi đại dịch Zombie.