Thần Bài Macau 2 - Đổ Thành Phong Vân 2 - From Vegas To Macau 2 (2015) (2015)
Thông tin

Thần Bài Macau 2 - Đổ Thành Phong Vân 2 - From Vegas To Macau 2 (2015) (2015)

Hành Động , Phiêu Lưu , Hài Hước | 110phút

6 719 10 0

  Giới thiệu

Thần Bài Macau 2 - Đổ Thành Phong Vân 2 - From Vegas To Macau II

Thần Bài Macau 2 - Đổ Thành Phong Vân 2 - From Vegas To Macau II: Thạch Nhất Kiên – tay chơi bạc không có địch thủ. Anh được mời tham gia một cuộc truy quét tội phạm quy mô lớn. Trong quá trình này, Nhất Kiên gặp lại Mạc Sầu – người mà anh yêu thương nhất. Tình cảm lại bùng cháy giữa hai người.