Thanh Gươm Báo Thù - Sword of Vengeance (2015) (2015)
Thông tin

Thanh Gươm Báo Thù - Sword of Vengeance (2015) (2015)

Hành Động , Phiêu Lưu | 82phút

4 719 10 0

  Giới thiệu

Thanh Gươm Báo Thù, Sword of Vengeance 2015

Trong Thanh Gươm Báo Thù: Bị chính người chú giết hại cha mình và bán anh làm nô lệ khi còn nhỏ. Sau đó anh đã trở lại để báo thù, vô tình anh cứu được Anna chỉ huy bộ tộc Saxon. Anh đã cùng Anna và bộ tộc của cô ta vùng lên chống tên lãnh chúa tàn bạo. Nhưng tên anh ta là gì không một ai biết cả, họ chỉ gọi anh ta là "Người ngoài cuộc".