Thiên Sư Bắt Ma 1: Cương Thi Tiên Sinh 1 - Mr. Vampire 1 (1985)
Thông tin

Thiên Sư Bắt Ma 1: Cương Thi Tiên Sinh 1 - Mr. Vampire 1 (1985)

Hài Hước | 100 phút

5.6 719 10 0

  Giới thiệu